آرشیو
طراح قالب
Tebyan

پاسخ فقهي ما به مقاله اول حجة‌الاسلام آقاي سيد ضياء مرتضوي مندرج در روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 3/12/92 مقاله دوم ايشان را در پي داشت. به هر صورت باب گفتگو و بحثي علمي باز شد و در همين جا بر خود لازم مي دانم از دست اندر كاران روزنامه جمهوري اسلامي، سايت مباحثات، دين آنلاين، وبلاگ خيمه گاه فاطميون و ساير سايتها بخاطر انعكاس پاسخ فقهي خود تشكر كنم و باز هم مي گويم كه بهتر است بحثهاي تخصصي را براي محيط هاي تخصصي بگذاريم ولي از سوي ديگر مجبوريم براي تعديل ديدگاه مطرح شده و رسيدن به نگاه جامع الاطراف، حاشيه اي بزنيم و گلايه‌اي از تعريضات و تندي‌ها هم نداشته باشيم و در نهايت قضاوت را به خواننده واگذاريم.

حجت الاسلام رضا اسلامي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

حجت الاسلام رضا اسلامي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

قوت تفكر فقهي و اصولي، وابسته به انسجام مباني و هماهنگي مواضع علمي است و طبعا در هر بحثي بايد به هر آنچه دخيل در بحث است توجه كافي شود. و از توابع و لوازم هر مبنا غافل نشد و از سوي ديگر توجه به همه حيثيات بحث نيز لازم است چون هر حكمي تابع موضوع خودش است و هر موضوعي به لحاظ حيثيات مختلف و عروض عناوين و اوصاف خاص مختلف مي شود مثلا در بحث از وجوب يا جواز يا حرمت امر به توبه يا الزام به توبه با لحاظ اختلافي كه در اين دو تعبير (يعني امر يا الزام) وجود دارد اگر حيثيت اعتقاد فرد تائب را لحاظ مي‌كنيم، حيثيت اعتقاد امر كننده به توبه نيز بايد لحاظ شود.

برچسب ها :

ساليكه باجمعه شروع ميشود و با جمعه پايان مييابد و نيمه شعبان ان جمعه است،

سالي كه با فاطميه اول شروع ميشود و با فاطميه دوم پايان مييابد،

بايد سراسر ،سيره ي او باشد،بايد سراسر سبك زندگي او باشد.


برچسب ها :
حالا كه خونمون روتميز كرديم بياييد خونه دلمون روهم تميز كنيم

غصه هايت كه ريخت، تو هم همه را فراموش كن
دلت را بتكان
اشتباهايت وقتي افتاد روي زمين
بگذار همانجا بماند
فقط از لا به لاي اشتباه هايت، يك تجربه را بيرون بكش
قاب كن و بزن به ديوار دلت …

دلت را محكم تر اگر بتكاني تمام كينه هايت هم مي ريزد و تمام آن غم هاي بزرگ و همه حسرت ها و آرزوهايت …

باز هم محكم تر از قبل بتكان
تا اين بار همه آن عشق هاي بچه گربه اي هم بيفتد !

حالا آرام تر، آرام تر بتكان تا خاطره هايت نيفتد تلخ يا شيرين، چه تفاوت مي كند؟ خاطره، خاطره است بايد باشد، بايد بماند …

كافي ست؟
نه، هنوز دلت خاك دارد
يك تكان ديگر بس است
تكاندي؟
دلت را ببين
چقدر تميز شد… دلت سبك شد؟

حالا اين دل جاي “او”ست دعوتش كن اين دل مال “او”ست… همه چيز ريخت از دلت، همه چيز افتاد و حالا و حالا تو ماندي و يك دل يك دل و يك قاب تجربه يك قاب تجربه و مشتي خاطره مشتي خاطره و يك “او”…

خـانه تـكاني دلـت مبـارك

برچسب ها :
  اي معطر شده با سيب خدا يا زهرا

اربعين نبوي بانوي ما يا زهرا

انبيا آرزوي شيعه شدن مي كردند

تا كه از نام تو گيرند صفا يا زهرا

تربت چادر تو در بر مهدي باقيست

ناله دارد كه تو و كوچه چرا يا زهرا

هر چه داريم از آن دست شكسته داريم

به خدا مادري ات بوده بجا يا زهرا

با همان پهلوي بشكسته دعايم كردي

كه شدم سينه زن كرب و بلا يا زهرا

تا گره وا شود از كار، خميني مي گفت
رمز جنگيدن اين بار شما يا زهرا

سينه و پهلو عشاق شما زخمي بود

بسكه بودند به يادت شهدا يا زهرا

كي شود يار سفر كرده ي تو برگردد

تا بياييم مدينه به نوا يا زهرا

دم بگيريم بياييم كنار قبرت

جان خود را بنماييم نثار قبرت

برچسب ها :

برچسب ها :
بچهها معمولا توي خوابگاه حوصله درست كردن شام را ندارند .برايشان كوكو سيب زميني درست مي كنم با گوجه و خيار شور تزيينش مي كنم و مي روم تا يك شب بهياد ماندني برايشان بسازم.دور سفره بچه ها از هر دري مي گويند.يكي از بچهها كه به شدت دنبال كار مي گردد با شماره تلفن يك اگهي روزنامه اي تماس مي گيريد.شماره اي كه چند نفر قبل از او هم تماس گرفته اند .مرد جواني گوشي را بر ميداردوشرايط كار در شركت را بر ميشمارد:


خانمبايد دست تايپت تند باشه و كار با كامپيوترو كامل بلد باشي روابط عموميتمبالا باشه مجرد باشي ظاهرتم خوب باشه يعني مشتري جلب كن باشه مثلا قد بلند باشي و لاغر و ...ميفهمي كه چي مي گم ؟

بچهها روي دهانشان را گرفته اند تا اقاي خوش اشتهاصداي خنده هاشان را نشنود.مرد جوان صدايش را ارام مي كند و در ادامه مي گويد:خوب اگه كارتو خوبانجام بدي شبا خودم مي رسونمت تا پول اژانسم ندي !! تلفن كه قطع مي شود اتاق از صداي شليك خنده بچه ها منفجر مي شود.به خاطر خنده بچه ها لبخند مي زنم.

سرم گيج مي رود !چه كسي مردان را تا اين حد وقيح و بي شرم كرده؟چه كسي؟!
برچسب ها :الو سلام منزل خداست؟

اين منم مزاحمي كه آشناست

هزار دفعه اين شماره را دلم گرفته است

ولي هنوز پشت خط در انتظار يك صداست

شما كه گفته ايد پاسخ سلام واجب است

به ما كه مي رسد، حساب بنده هايتان جداست؟

الو دوباره قطع و وصل مي شود

خرابي از دل من است يا كه عيب سيمهاست؟

چرا صدايتان نمي رسد كمي بلند تر صداي من چطور؟

خوب و صاف و واضح و رساست؟

اگر اجازه مي دهي برايت درد دل كنم

شنيده ام كه گريه بر تمام دردها شفاست

دل مرا بخوان به سوي خود تا كه سبك شوم

پناهگاه اين دل شكسته خانه ي شماست

الو ، مرا ببخش ، باز هم مزاحمت شدم

دوباره زنگ ميزنم ، دوباره ، تا خدا خداست

دوباره ...... تا خدا خداست
برچسب ها :


عمامه Ammame در فارسي مشهور به Emame (انگليسي: turban)پوششي براي سر مردان، از پارچه نازك، كه دور سر پيچيده ميشود و معمولاً اين پارچه را بر روي عرقچين و در قديم بر روي نوعي شبكلاهمي پيچيده اند. عمامه از خصايص اعراب بوده است و بدان افتخار ميكردند چندان كه عنوان تاج اعراب يافته است. پس از ظهور اسلام، در سراسر كشورهاي اسلامي رواج يافت، و در آغاز اهل فضل و علماي دين، و اندك اندك ديگر طبقاتجامعه آنرا پذيرفتند ولي در اسپانياي دوره اسلامي چندان رواجي نگرفت و كمتر مورد استفاده بود و سپاهيان در اين سرزمين هرگز عمامه را نپذيرفتند. اما در ديگر بلاد اسلامي بحدي اهميت پيدا كرد كه به عنوان ميزان شخصيت و فضل افراد به شمار مي رفت.


در دوره خلفا، سپاهيان عمامه سياه بر سر مي گذاشتند و بعضي از بزرگ زادگانعمامه زرد. عمامه سبز، كه نشان سادات و علويان شده است از قرن هشتم هجري قمري بيشتر رشد كرده است و در ايران تا همين امروز عمامه سياه و سبز مخصوصسادات است و عمامه سفيد و يا رنگهاي زرد كمرنگ (شير شكري) از آن ديگر مردم.
عمامه اي كه حضرت رسول بر سر ميگذاشت، سحاب (ابر) نام داشت و آن را بر طبقبعضي روايات به حضرت علي (ع) بخشيد و درباره شكل و رنگ آن اختلاف وجود دارد.
همچنين براي مسلماناني كه در طبقات مختلف اجتماعي و مشاغل گوناگون بودند، به تدريج نوع و رنگ و شكل عمامه ها ظابطه اي خاص پيدا كرد. در دوره خلفا، هنگاميكه كسي به وزارت ميرسيد،با تشريفات خاصي عمامه بر سر او مي نهادند وعمامه يكي از هدايا و خلعتهاي مهمي بود كه از طرف خليفه به افراد داده ميشد.

با تحولاتي كه در وضع اجتماعي و نوع جامه هاي ملل اسلامي در قرون اخير رويداد، عمامه اهميت و عموميت خود را از دست داد و به تدريج از ميزان استفاده از آن كاسته شد. در تركيه، سنت عمامه گذاري كه در دوره سلاطين عثماني با دقت تمام رعايت مي شد در اواسط قرن نوزدهم از ميان رفت و طربوش جاي آنرا گرفت. همچنين در ايران كلاه با شكلهاي مختلف بجاي عمامه مورد استفاده قرار گرفت و بر سر تعويض عمامه و كلاه نزاعها ميان طرفداران و مخالفان عمامه و كلاه روي داد.

امروزه عمامه در دايره ي محدودي مورد استفاده قرار مي گيرد كه مخصوص محصلين علوم ديني است و عنوان ارباب عمائم بر علماي دين اطلاق ميشود. اما هنوز بعضي از روستائيان ايراني نوعي عمامه بر سر مي نهند كه در خراسان آن را شال مي خوانند. (دائره المعارف اسلامي، غلامحسين مصاحب؛ اطلاعات عمومي گنجينه، فريدون سنجري، انتشارات گنجينه، ۱۳۷۰صفحه ۱۱۲۳)

اما در مورد اينكه چرا عمامه سادات سياه است و عمامه عوام سفيد است با توجه به مطالبي كه عرض شد و رواياتي كه در ذيل نقل مي شود به اين نتيجه ميرسيم كه اين رسم از زمان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام به جاي مانده است، بعضي از روايات اينچنين است:

امام صادق عليه السلام فرمود :آن روز كه پيامبر مكه را فتح كرد و به مسجد الحرام داخل شد عمامه سياه بر سر داشت . (وسائل الشيعه ج 3 ص 379 ح 10 باب30(
عبد الله بن سليمان از پدرش نقل مي كند : امام زين العابدين عليه السلام در حاليكه عمامه سياه بر سر داشت وارد مسجد شد . (همان ص 378 ح 9)

بر اساس اينگونه روايات سادات عمامه سياه بر سر مي گذارند و اين سنت رسول خدا و امامان است .
برچسب ها :
من مجروح شدم. مرا به بيمارستان اهواز انتقال دادند. دكتر كه معاينه كرد ،گفت: كارش تمام شده او را به داخل سردخانه معراج شهداي داخل بيمارستان ببريد.

برچسب ها :فاطمه عليهاالسلام مى گويند: هنگامى كه رختخواب را براى خوابيدن پهن كرده بودم پيامبر صلى الله عليه و آله به خانه ى من آمدند و فرمودند: يا فاطمه، تا چهار عمل را بجا نياورده اى مخواب:

قرآن ختم كن،
و پيامبران را شفيعان خود گردان،
و مؤمنين را از خود راضى كن،
و حج و عمره بجا بياور.

پيامبر صلى الله عليه و آله اين را گفتند و مشغول نماز شدند. من صبر كردم تا نماز آن حضرت تمام شد. عرض كردم: يا رسول الله، به چهار چيزى امر كردى كه در هنگام خواب نمى توانم آنها را انجام دهم!

حضرت تبسم كردند و فرمودند:

*وقتى «قل هو الله احد» را سه بار بخوانى گويا ختم قرآن كرده اى،

*و وقتى بر من و پيامبران قبل از من صلوات بفرستى روز قيامت شفيعان تو مى شويم،

*و وقتى براى مؤمنين استغفار و طلب آمرزش كنى همه ى آنان از تو راضى مى شوند،

*و وقتى بگوئى «سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اكبر» مثل اينكه حج و عمره بحا آورده اى.

[ عوالم العلوم: ج 11/ 2 ص 857 ح 12 از خلاصه الاذكار فيض كاشانى.]

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 127102
تعداد نوشته ها : 786
تعداد نظرات : 17
Rss
X