آرشیو
طراح قالب
Tebyan


موج تقديرهاي جهاني از طلبه فداكار


هماكنون چندين موسسه بشردوستانه اروپايي و

 آمريكايي، پيشنهاد مبالغ هنگفتيبه اين طلبه را داده اند،

موج تقديرهاي جهاني از طلبه فداكار
 ولي حجت الاسلام كميل نظافتي، هيچ كدام را

  نپذيرفته است.

اختصاصي/ حجت الاسلام و المسلمين پوراكبر، مدير حوزه

علميه بابل در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري حوزه، با اشاره به

اقدام انسان دوستانه و فداكارانه،حجت الاسلام كميل

نظافتي ،طلبه فداكار بابلي در اهدا كليه خود به يك كودك

بيماراظهارداشت: اين اقدام بازتاب هاي بسياري در داخل و

خارج كشور داشت .ويبا بيان اين مطلب كه اين اقدام سراسر  اخلاص، آنطور كه بايد توسط رسانه هاي

كشورمخصوصاً صدا و سيما پوش داده نشد ، افزود: وقتي خبر تراشيدن موهاي سر يك معلم

مريواني را به خاطر دلداري از شاگرد سرطاني اش شنيديم خوشحال شديم و خوشحالي

   مضاعف ما وقتي بود كه صداو سيما به اين مسئله پرداخت.


برچسب ها :


شاگـــــردان امـــــــــــام جـــــــــــــواد(ع)


شـمـارشـاگـردان و تربيت يافتگان امام جواد(عليه السلام) در منابع رجالى و تاريخى


مختلف ذكر شده است . دانشمند گرانقدر، شيخ طوسى نام 113 نفر از اصحاب و راويان


آن حضرت راذكر كرده اسـت.كه به برخي اشاره ميكنيم:ابراهيم بن محمد هَمْدانى


(ابـراهـيـم بـن مـحـمـد هـمـدانـى ) از چـهـره هـاى بـرجـسـتـه و ازاصـحـاب جـليل القدر


و مورد اعتماد امام رضا، امام جواد و امام هادى عليهم السلام بود. وى در عبادت خداوند


بسياركوشا بود و چهل بار حج به جا آورد..ابـراهـيـم از جـانـب امـام جـواد(ع ) وكـالت داشـت و حـضـرت بـراى او احـتـرام خـاصـى


قايل بـود و از ديـگـر وكـلا و دوسـتـان خـود در آن مـنطقه خواسته بود با او مخالفتى


نداشته باشندواز او اطاعت كنند.علي بن مهزيار


(عـلى بـن مـهـزيـار اهـوازى ) از اصـحـاب امـام رضـا، امـام جـواد و امـام هـادى عـليـهـم


السـلام بـود..(20) وى از شـيـعـيـان بلند مرتبه ، مورد اعتماد و از فقهاى اصحاب است .


علي نـزد امـام جـواد عليه السلام مقام و منزلت والايى داشت ، از وكلا و ياران خاص آن


حضرت بودو در مـكـتب تربيتى اش به حدّى از رشد و كمال رسيد كه در نامه امام جواد


عليه السلام به (علىّ بن مهزيار) آمده است :
اى على ! خداوند به تو پاداشى نيكو عطا فرمايد و تو را در بهشت خويش جاى دهد ... من


تورادر خـير خواهى و اطاعت و خدمت و احترام و آنچه كه بر تو واجب است آزمودم . اگر


بگويم هيچ كس را چون تو نيافتم ، اميد آن دارم كه در اين ادّعا راستگو باشم ...


مـقـام و مـنـزلت و خـدمـات تـو در گـرمـا و سـرمـا و در طـول شـب و روز بـر مـن پـوشيده


نيست . از خدا مى خواهم هنگامى كه همه مردم را در قيامت جمع مى كـنـد، تو را به


رحمت ويژه خود اختصاص دهد؛ چندان كه مورد غبطه و حسرت ديگران واقع شوى )..


زكريا بن آدم


(زكـريـا بـن آدم بن عبداللّه بن سعد اشعرى قمى ) از اصحاب بزرگ و والا مقام امام رضا


(ع)وامام جواد(ع ) بود. وى فردى ثقه و وجيه بود.(11) و آندو امام همام نسبت به او


عنايت خاصى داشتند.


(عـبـداللّه بـن صـلت قـمـى ) مى گويد: در اواخر عمر امام جواد(عليه السلام) خدمت


ايشان رسيدم آن حضرت فرمود:


(خداوند صفوان بن يحيى ، محمد بن سنان ، زكريا بن آدم و سعد بن سعد را از جانب من


جزاي خير دهد چه اين كه نسبت به من وفادار بودند..
عبدالعظيم حسني


او ابـوالقـاسـم عبد العظيم بن عبداللّه بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى


طالب (عليه السلام) است . شرح حال مختصر او را (صاحب بن عباد) در جواب شخصى 


كه از حسب و نسب و اعتقادات حضرت عبدالعظيم سؤ ال كرده بود چنين نوشته است :


او فـردى بـا تـقـوى ، پـرهـيـزكـار و داراى ديـن صـحـيـح و عـبـادتـى كامل بود و در 


امانتداري ،صداقت و درستكارى شهرت داشت .حـضـرت عـبـدالعـظـيـم ، بـه مسائل دين آگاه بود و حقايق اسلام را به خوبىدرك


مي كرد،به توحيد و عدل پروردگار ـ كه از شرايط اعتقادى هر مسلمانى است ـ اعتقاد


راسخي داشت.وى احـاديـث بـسـيـارى از امـام جـواد و امـام هـادى عـليـهـمـا السـلام


نقل كرده وآن دو امـام بـزرگـوار نـامـه هـا و پـيـامـهـائى بـه او ارسـال داشـتـه انـد. او از


برخي از اصحاب مـوسـى بـن جـعـفـر و امـامرضـا(عليه السلام) نيز احاديثى نقل كرده


است.حضرت عبدالعظيم (عليه السلام) داراى كتابها و تاءليفاتى نيز بوده كه يكى از آنها 


كتاب (روزوشب ) اسـت . و افـراد بزرگ و دانشمندى مانند: احمد بنابى عبداللّه برقى ، 


احمدبن محمدبن خالد و ابوتراب رويانى ، از او حديثنقل مى كرده اند.
حسن بن سعيد


حـسـن بـن سـعـيد اهوازى از بزرگان اصحاب امام جواد(عليه السلام) و از معتمدان شيعه


بود.او با همكارى بـرادرش حـسـيـن بن سعيد ـ كه او نيز از اصحاب و ياران حضرت جواد


عليه السلام بود ـ سى جلد كتاب در موضوعات فقهى ،اعتقادى و كلامى نوشت .


حـسـن از دانـاترين افراد اهل زمان خود به فقه ، آثار، مناقب و ديگر علومشيعى بود. او


واسطه در هـدايـت و آشـنـايـى اسـحاق بن ابراهيم حُضينى ، على بن ريّان ، عبداللّه بن


محمد حضينى ، و على بن مهزيار با امام هشتم عليه السلام بود.


در كـتـب روايـى شـيـعـه احـاديـث فـراوان از او و بـرادرش نقل شده است ..


محمد بن اسماعيل


(مـحـمـد بـن اسـمـاعـيل بن بزيع ) كه مردى پارسا و نيكوكار و درست كردارو مورد اعتماد


همگان بـود. و تـوفيق درك محضر سه نفر از امامان (امام كاظم ، امام رضا و امام جواد


عليهم السلام ) را پيدا كرد....... وى هر چند از وزراى دربار عباسى بود، ولى همچون


(علي بن يقطين ) سـنـگـردار و پـنـاهگاه استوارى براى شيعيان و ستمديدگان به شمار


آمد و در دفع ظلم وستم از آنان مى كوشيد..
(محمد بن احمدبن يحيى ) مى گويد:


مـن در (فـَيـْد)....بـودم ، (مـحـمـدبـن عـلىّ بـن بـِلال ) بـر مـن گـذشـت و گـفـت : بـيـا


به زيـارت قـبـر (مـحـمـد بـن اسـمـاعـيـل بَزيع )برويم . چون بدانجا رفتيم ، او بر بالاى سر


محمدو رو به قبله در حالى كـه قـبـر را در پـيـش روى خـود داشـت ـ نشست و گفت :


صاحب اين قبر به من خبر داد كه ابو جعفر عـليـه السـلام فـرمـود: كسى كه به زيارت قبر


برادرمنش موبرود و كنار قبر او رو به قبله بنشيند و دست خود را بر قبر بگذارد وهفت بار


سوره (اناانزلناه فِى لَيْلَةِ الَقْدرِ) را بخواند از وحـشـت و هـراس روز قـيـامـت در امـان


خواهدبـود).
(مـحـمـدبـن اسماعيل ) مى گويد:


(از ابـوجـعفر عليه السلام تقاضاى پيراهنى كردم تا آن را كفن خويش سازم . امام عليه


السلام پيراهنى فرستاد و دستور داد كه تكمه هايش را بِكَنم )..

منبع : حوزه                     
برچسب ها :

برچسب ها :


http://s5.picofile.com/file/8122749368/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif

برچسب ها :
http://s5.picofile.com/file/8122749368/AKSGIF_IR_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.gif

برچسب ها :

برچسب ها :
برچسب ها :


عكسي كه مي بينيد، يكي از بسيجي هاي كوچكسال را نشان مي دهد. به لباسيكه

بر تن كرده دقت كنيد. بسيار بزرگ تر از قواره بدنش مي باشد. تداركات يگان، لباسي

كوچكترازاين نداشته تا به او بدهد. حقيقتا تصوير زيبايي است وتابلويي است از غيرت و

شرف مردان اين سرزمين..

عكس / لباسي به اندازه او


واقعا خوش به حال او..برچسب ها :

خوش باش كه قلب شيعه شاد است امشب
كار همه بر وفق مراد است امشب 
درهاى بهشت آرزو باز شده است 
چون شام ولادت جواد است امشب 

امشب رضويون همه شادند 
دل در حرم رضا نهادند همه 
عيدى ولادت از پدر مى‏ گيرند 
خشنود ز مقدم جوادند همه
امام جواد(ع)فرمود: هر كه به خواستگارى دختر شما آيد و به تقوا و تديّن و امانتدارى او مطمئن مى باشيد با او موافقت كنيد وگرنه شما سبب فتنه و فساد بزرگى در روى زمين خواهيد شد.


ميلادامام جواد(ع) مبارك 

برچسب ها :

 ايــــــــــــــــــوان طـــــــــــلا

http://axgig.com/images/17491025933929313515.jpg

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 127094
تعداد نوشته ها : 786
تعداد نظرات : 17
Rss